Истории успеха

EURES was successful for some positions like customer support, driver training and similar, especially when we needed someone who knows other languages. And it’s free so worth a try. Of course, it is not the best place to find IT or very qualified people but for entry-level and junior it is good.

Nikolai Kabatsikov
Head of Talent Acquisition

EURES добилась успеха на некоторых позициях, таких как поддержка клиентов, обучение водителей и т. д., особенно когда нам нужен был человек, знающий другие языки. И это бесплатно, так что стоит попробовать. Конечно, это не лучшее место для поиска айтишников или очень квалифицированных людей, но для начального уровня и джуниора — хорошо.

Nikolai Kabatsikov
Head of Talent Acquisition

Мерье, представитель Webhelp OÜ: «Я обратилась к консультанту EURES, поскольку наша компания при поиске сотрудников ориентируется на поиск скандинавоязычных людей, а на местном уровне найти подходящих людей становится все сложнее.

Я настоятельно рекомендую услуги EURES всем компаниям, у которых есть проблемы с поиском сотрудников со специфическими навыками на местном рынке труда. Я хотел бы отметить чрезвычайную отзывчивость и преданность делу сотрудников EURES за помощь в ответах на некоторые (иногда, возможно, глупые) вопросы.

Хотя пока невозможно предложить альтернативное решение/вариант компенсации тем, кто переезжает из других европейских стран, консультант EURES предоставил мне информацию о том, как молодые люди, переезжающие из одной страны ЕС в другую, могут обратиться за поддержкой в ​​EURES.

Однако я был очень удивлен, когда, общаясь с консультантом на тему оказания поддержки нашим потенциальным сотрудникам, я получил информацию о том, что компания также может обратиться за поддержкой.

Подача заявки на стипендию прошла для меня на удивление легко. Я был готов подготовить и подать большое количество документов, но в итоге необходимое количество документов оказалось минимальным и простым в подготовке.

Подача заявки на письменную часть программы интеграции была, пожалуй, самой страшной частью, но мне не следовало этого делать. Представленные вопросы/требования были ясными и не требовали длинных описаний или трудоемкой реализации.

Самым трудным было преодолеть предубеждение, что если существует процесс подачи заявок, связанный с Европейским Союзом, то он должен быть трудным. Когда я покопался, меня ждал очень приятный сюрприз.

Познакомьтесь с проектом TMS и свяжитесь с консультантом EURES.

Merje Peri
Webhelp OÜ

Webhelp OÜ esindaja Merje: "Pöördusin EURES nõustaja poole, kuna meie firma keskendub oma töötajate otsingutes eelkõige Skandinaavia keelte valdajate leidmisele ning kohalikul tasandil on üha keerulisem sobivaid inimesi leida.

Soovitan EURES teenuseid soojalt kõikidele ettevõtetele, kellel on probleeme spetsiifiliste oskustega töötajate leidmisel kohalikul tööturul. Tahaksin esile tõsta äärmist vastutulelikkust ning pühendumust EURES töötajate poolt, mille abil said vastused nii mõnedki (vahel ehk rumalad) küsimused.

Kui siiani ei olnud võimalust teistest Euroopa riikidest ümberasujatele alternatiivset lahendust/kompensatsiooni võimalust pakkuda, siis EURES nõustaja andis mulle infot, kuidas oleks noortel just töö pärast ühest EU riigist teise ümberasujatel võimalik küsida EURESelt toetust.

Suur oli aga minu üllatus, kui suhtlemisel nõustajaga meie potentsiaalsetele töötajatele toetuse võimaldamise teemal sain infot, et ka firmal on võimalik esitada avaldus toetuse saamiseks.

Toetuse taotlemine osutus minu jaoks üllatavalt lihtsaks. Olin valmis suurte dokumendihulkade ettevalmistamiseks ning esitamiseks, kuid lõppkokkuvõttes oli nõutud dokumentide hulk minimaalne ning kergesti ette valmistatav.

Integratsiooni programmi kirjutamise osa taotlemisest pelgasin ehk kõige rohkem, kuid ei oleks üldse pidanud seda tegema. Esitatud küsimused/nõuded olid selged ning ei nõudnud pikka kirjeldamist ning ajakulukat täitmist.

Kõige keerulisem oli ületada eelarvamus, et kui on Euroopa Liiduga seotud taotlusprotsess, siis peab see tingimata keeruline olema. Süvenemisel sain väga meeldiva üllatuse osaliseks." 

Tutvu TMS projektiga ja võta ühendust EURES nõustajaga.

Merje Peri
Webhelp OÜ

EURES oli mõnel ametikohal, nagu klienditugi, juhikoolitus jms, edukas, eriti kui vajasime kedagi, kes oskab teisi keeli. Ja see on tasuta, nii et tasub proovida. Muidugi pole see parim koht IT või väga kvalifitseeritud inimeste leidmiseks, kuid algtaseme ja juunioride jaoks on see hea.

Nikolai Kabatsikov
Head of Talent Acquisition